Polonya’da Şirket Kurma ve Yatırım Şartları
polonyaPolonya’daki farklı birçok durum başarılı yatırımcıları çekmiştir. Polonya, iş çevresini devamlı olarak geliştirmektedir. Polonya’da ticari faaliyetler için çok önemli olan 2 Temmuz 2004 tarihli ekonomik özgürlük kanunu yürürlüğüye girdi. Bu kanun, Polonya sınırları içerisinde devam etmekte olan işleri kapsadığı gibi kamu idaresinin görevini de düzenliyor.

Avrupa Ekonomik Alanında bulunan, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Antlaşması bölgesinde olmayan yabancılar, aksi uluslararası antlaşmalar olmadıkça aşağıdaki şartlarda ticari faaliyetlerini yürütebileceklerdir:

• Sinirli Ortaklik (Limited Şirketler)
• Sinirli A.Ş. Ortakliği
• Sinirli Sorumlu Şirket
• A.Ş. Ortakliği

Bunlar, aynı zamanda bu tip şirketlere hissedar olabilir ya da ortaklığa girme hakkına sahiptirler. Bundan başka yabancı girişimciler faaliyetlerini Polonya’daki temsilcilikleri ve şubeleri vasıtasıyla da yürütebilirler.

Polonya yasaları, yabancı şirketlerin temsilcilik ofisi şeklinde yapılanmalarına izin vermektedir. Ancak, bu tür faaliyet şeklinde müsaade edilen aktiviteler çok sınırlı (ticari faaliyete fiilen katılamamakta) kalmaktadır.

Yabancı firmaların Polonya’da şube şeklinde faaliyette bulunabilmeleri mümkün olup bu tür bir yapılanma için sermaye şartı getirilmemiştir. Özellikle girdikleri ihaleler neticesinde taahhüt hizmeti üstlenen müteahhit firmaların alacaklarını doğrudan ülkelerine transfer etmeleri mümkündür (ilgili taraflar arasında akdedilmiş Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması çerçevesinde). Yabancılarca kurulmuş bir “Branch Office” bünyesinde Polonyalı personel çalıştırılabilir, yapılan giderler karşılığında fatura kesilebilir.

Sosyal güvenlik primleri işverenler tarafından ödenmekte olup, bunun oranı brüt maaşın %48’i kadardır. Bu meblağa ilaveten maaşın %3’ü İşçi Fonuna; %0.18’i ise çalışan kesim için ayrılan bir başka Fona aktarılmaktadır.

Yabancıların çalıştırılması hususunda herhangi bir sayısal kısıtlama bulunmamasına rağmen, izin prosedürü (her şehrin yerel otoritelerince verilmektedir) özellikle son dönemde yerel işsizliğin ciddi boyutlara yükselmesi nedeniyle oldukça zorlaştırılmıştır. Yabancı kökenli şirketler için yurtdışından getirecekleri işçilere ilişkin işlemleri belgeleme zorunluluğu bulunmakla beraber, kalifiye elemanlar dışında yabancı elemana genelde müsamaha gösterilmemektedir.

Polonya’lı şirketlerce istihdam edilecek yabancılar için müsaade (permit) zorunluluğu olmasına rağmen, yabancı bir işveren tarafından çalıştırılacaklar için Kanunda bu tür zorunluluk belirtilmemiştir.

Yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinimi için İçişleri Bakanlığı’ndan müsaade almaları gerekmektedir. Satın alınma talebinde bulunulan alanın Hazineye ait olması durumunda, satış işlemleri kamuya açık ihale yöntemi ile yapılmaktadır.

Kurulu şirketlerin yerel kazançları ile sermaye ve kar gibi yurtdışına çıkaracakları miktar için özel onay benzeri izin herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Sözkonusu kazançların vergilerinin ödenmesi yeterli bulunmaktadır. Yabancı döviz cinsinden yurtdışına çıkarılacak paralar için miktar kısıtlaması bulunmamaktadır. Firmanın yıllık bilançosunun resmi olarak onaylanmasını ve vergilerin yatırılmasını takiben yabancı ortak hissesine düşen karın bir kısmını veya tamamını yurt dışına transfer edebilir. Yabancı yatırımcılar ayrıca şirket hisselerinden doğan kazançlarını da transfer etmekte serbesttirler.

Polonya’da kurulu şirketler yerel ve yabancı para cinsinden bankalarda hesap açtırabilirler. Genel olarak ihracat kazançlarının tümü yabancı para cinsinden ülkeye getirilmek zorundadır. İthal ürünler için gerekli yabancı paranın yurt içinde temininde ve dışarı transferinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yurtdışına transferlerde 10.000 euroyu geçen işlemlerin yetkili bankalar tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Polonya’da faaliyette bulunan herhangi bir Türk bankası bulunmamaktadır. Citibank gibi her iki ülkede de faaliyette bulunan bir finansal kurum olma özelliğine sahiptir. Ancak transferler ve firmalar arası akreditif işlemleri anılan banka yanında diğer bankalarca muhabirlik ilişkileri çerçevesinde yürütülmektedir.

Yasal olarak %100’e kadar yabancı ortaklığa izin verilmekte olup, yabancı yatırımcılar için belirli birkaç sektör dışında müsaade alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Polonya uyrukluların yabancı para bulundurmaları, satın almaları, dövizle ticaret yapmaları ve yurt dışına döviz çıkarmaları serbest bırakılmıştır. Yabancılar da aynı şekilde bankalar ve döviz büroları (kantor)’dan serbestçe döviz alıp satabilirler. Ülkedeki döviz büroları sadece gerçek kişiler tarafından kurulur, bankaların döviz bürosu kurması yasaktır. Ülkeye giriş yapan yabancıların 10000 euro üzeri döviz bulundurmaları durumunda, Gümrük yetkililerine resmi deklarasyonda bulunmaları gerekmektedir.

Polonya yasalarına göre kurulan Limited ve Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi net şirket karı üzerinden alınmaktadır. Kurumlar vergisi (CIT) 2004 yılı itibariyle %19’dur. Gelir vergisi sürekli olarak Polonya’da ikamet edenlere ve ülkede 183 günden (6 aydan) fazla kalan gerçek kişilere uygulanmaktadır. Gelir vergisi yıllık kazanç dilimlerine göre %19 – %30 – %40 arasında değişmektedir.

Mal ve hizmetlere uygulanan genel KDV oranı %22’dir. İndirimli oran %7, tercihli mal ve hizmetlere uygulanan oran ise %0’dır. KDV oranları ve uygulandığı mal ve hizmetler zaman zaman değiştiğinden, mevzuatı günü gününe takip etmek gerekmektedir.

Bazı ürünler (özellikle lüks tüketim malları) ithalatçılar için tüketim vergisi (Excise Tax)’ne tabidir. Birçok ürün için tüketim vergisi %25’i aşmaz (alkollü içkiler istisna olmak üzere)

Polonya’da üç çeşit emlak vergisi uygulaması bulunmaktadır. Bunlar mülk vergisi, tarım vergisi ve ormancılık vergisidir. Mülk vergisi oranı her yıl maliye bakanlığınca belirlenmekte olup, bu oran vergiye konu mülk değerinin %0.1’ini geçemez.

Türkiye-Polonya çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması 3.9.1996 tarihinden yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. Anlaşma uyarınca bir akit devlet şirketine ait kazanç, bu şirket diğer akit devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu devlette vergilendirilecektir. Polonya’da kurulu şirketlerin yurt dışındaki temsilciliklerinde elde edilen kazançlar sadece sözkonusu işyerine atfedilen miktarla sınırlı olmak üzere diğer devlette vergilendirilecektir. Aynı şekilde, bir akit devlet mukimince, diğer akit devlette yer alan gayrimenkul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar bu diğer devlette vergilendirilecektir. www.stambulkg.polemb.net


admin hakkında 1318 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.