MEB’in 2013 Yılında Yapacağı Yatırımların Listesi
mebT.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 84536802/602.07/49521 22/01/2013
Konu : 2013 Yılı Toplulaştırılmış Projelerin Alt Projeleri

BİLGİ İŞLEM GRUP BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 18 Ekim 2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlar

Kurulunun 4 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3939 sayılı kararıyla kabul edilen 2013 YılıProgramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar.

b) 6363 sayılı 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu.

c) 12.01.2013 tarih ve 28526 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 2013 Yılı

Yatırım Programı.

d) 21.01.2013 tarihli ve 8436802/602.07/45685 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında yeralan Toplulaştırılmış Projelerin alt projeleri ilgi (d) Makam Onayı ile uygulamaya konulmuştur.

18 Ekim 2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Bakanlar Kurulunun 4 Ekim 2012 tarihli ve 2012/3939 sayılı kararıyla kabul edilen 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın Toplu Prorjeler ve Toplulaştırılmış Projeler başlığı altında verilen 5’inci maddesinin (b) bendinde Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinin ana sayfalarında ilan ederler.Bu usul ve esasalara göre belirlenen alt projeler ve ödenekleri Yatırım programının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakan, üniversitelerde rektör ve diğer kurumlarda kurum üst yöneticisi tarfından onaylanır. Belirlenen alt projelerin parametreleri en geç Şubat ayının sonuna kadar Kalkınma Bakanlığının Web tabanlı Proje Bilgi sistemine girilir, aynı anda bakanlığın / kuruluşun/üniversitenin kendi internet sitesinde yayınlanır ve gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kalkınma Bakanlığı bildirilir hükmü kapsanında Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan Toplulaştırılmış Projelerin Alt Projeleri ekte gönderilmektedir.

İlgi (d) Makam Onayı ile uygulamaya konulan toplulaştırılmış projelrin alt projelerinin gönderildiği şekli ile Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanasını arz ederim.

Orhan ERGÜN
Başkan v.


admin hakkında 1306 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.