İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Veren Kurslar ve Üniversiteler
Kimler iş Güvenliği Uzmanı Olabilir
Kimler iş Güvenliği Uzmanı Olabilir

Biyolog,mühendis,mimar,kimyager,fizikçi vb gibi bölüm mezunlarının yapabileceği iş güvenliği uzmanlığı için eğitim kurumlarının verdiği eğitimlere katılıp, daha sonrada sınavlarına girip başarılı olduğunuz takdirde alacağınız sertifika ile iş güvenliği uzmanı olabilmektesiniz.

İş Güvenliği Eğitimi veren Üniversiteler

1-Aydın Üniversitesi

2-Selçuk Üniversitesi

3-Okan Üniversitesi

4-Pamukkale Üniversitesi

5-İstanbul Üniversitesi

6-Bülent Ecevit Üniversitei

7-Uludağ Üniversitesi

8-Kırıkkale Üniversitesi

9-Fatih Üniversitesi

10-Kocaeli Üniversitesi

11-Gazi Üniversitesi

12-Gedik Üniversitesi

13-Niğde Üniversitesi

 

İş Güvenliği Eğitimi veren Kurslar

1-Reform Akademi-0 216 457 95 25

2-İş Güvenliği ve Mühendislik eğitim- 0212 549 30 16 / 0212 438 71 00

3-OSGB Eğitim- (212) 438 25 68

4-Sına Eğitim- 0216 511 27 00

5-Ege Gökmen İş Sağlığı- 0 (232) 446 21 21
Peki kayıt için neler gerekmektedir

-T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı.

– Adayın eğitim durumunu belgeleyen diploma veya mezuniyet belgesi.

– A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

– B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

– İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.

– Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ve örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmez. Bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde bile eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.
– Başvuru esnasında adaylardan katılacakları programın gerektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek eğitim kurumlarının zorunlulukları arasındadır. Ayrıca bu belgeleri beş yıl süreyle her bir aday için açılan dosyada saklamakla yükümlüdürler. Bu konuda, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı işlemlerden doğacak sorumluluk eğitim kurumuna aittir.

– Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belge sahipleri, bu belgelerinin yeterliliklerini Bakanlığa onaylatarak eğitim kurumlarına başvuru yapabilirler.

– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yüksek öğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

Eğitim ve Sınavlar

Bakanlıkça belirlenecek teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak kaydıyla eğitime tabi tutulur.

– İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

Eğitim katılım belgesi

– Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, örneğe uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

– Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.

Sınavlar

Eğitim programlarını tamamlayan adaylar Bakanlıkça yapılan sınava tabi tutulur. İlk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.

Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır. Hiçbir eğitim kurumu Uzmanlık Sertifikası düzenlemez. Sadece katılım belgesi düzenler. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılan ya da yaptırılan sınavda 70 veya daha üzeri puan alanlar, uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacakladır.

 

Melda ASLAN

Orjinalisfikirleri.com


admin hakkında 1327 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.