Anadolu sigorta acenteliği için gerekli şartlar
Anadolu sigorta acenteliği
Anadolu sigorta acenteliği

Türkiye’nin en köklü geçmişe sahip sigorta şirketi olan Anadolu sigorta, acentesi olmak isteyen yatırımcılar için acentelik koşullar,yatırım maliyetini ve işleyişinden bahsetmek istiyoruz.
Öncelikle acentelik yapacak bireylerin Anadolu sigortadan acentelik alacaksa tam yetkili acentelik alması gerekiyor.Bunun anlamı,her türlü poliçenin satışı ve prim tahsilat yetkisinin olması demektirki bu sadece şirketlere verilen bir yetkidir.

Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.

Levhaya kayıt için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

1 – Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Türkiye’de yerleşik olması,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 4. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 5. Teknik personel vasıflarını taşıması,
 6. Asgari malvarlığı (25.000 YTL) şartını yerine getirmiş olması,
 7. Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

2 – Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
 2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
 3. Asgari sermaye (25.000 YTL) şartının yerine getirilmiş olması,
 4. Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

3 – Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
 2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

4 – Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.

5 – Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin;

* en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması veya,

* en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

İLETİŞİM:

GENEL MÜDÜRLÜK

Adres: Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık/İSTANBUL

Tel: 0850 744 0 744

Faks:0850 744 0 745

E-posta:bilgi@anadolusigorta.com.tr

Sezen KARABULUT
Orjinalisfikirleri.com


admin hakkında 1327 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.