Almanya’da Yatırım
almanya
Almanya’da genel olarak tekstil ürünlerinin satışının iyi olduğu bunlar arasında en rövanşta olanın ise gömlek olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle gömlek çeşitlerini Türkiyeden alıp, almanyaya götürüp burada çok yüksek karlarla satan bir iki kişiyle konuşma fırsatı buldum.Şöyleki Türkiyede üretimini yaptırdığı gömlekleri,4-5 liraya mal ederek,almanyada internet üzerinden 15-25 euro arasında satmaktalar,4 yıldır bu işi yapıyorlar ve işleri biraz daha büyükmek için burdan işleri talip edecek ekip kurmaya çalışıyorlar.

Kazancına gelirse,aylık ortalama 50.000-80.000 euro arası ne kardan bahsediyor.

Kendi iş yerinizi kurmak için ilk adımlar
1. Yapmak istediğim iş konusunda kişisel koşullarım uygun mudur?
2. Yapmak istediğim iş konusunda ailevi koşullarım uygun mudur?
3. Yapmak istediğim iş alanında piyasanın durumu nedir?
4. Eksik yada zayıf taraflarımı nasıl telafi edebilirim?
5. Benim bu piyasada iş tecrübem nedir?
6. Bu piyasada bana da yer açılması için benim özelliğim nedir?
7. Bundan sonra atmam gereken adımlar nelerdir?
8. Bu konuda yetkili kurumlarla görüştüm mü?
9. Yeterince finansman imkanım var mı?
10. Ihtiyacım olan ek finansmanı nereden bulabilirim?
11. Bu konuda devlet destekleri üzerine yeterince bilgim var mı?
12. Devlet destekleri konusunda en sağlıklı bilgiyi kimden alabilirim?
13. Bana kimler yardımcı olabilir?
14. Bir işletme danışmanına danıştım mı? Üstelik konuyla ilgili ilk görüşme de
ücretsizken daha niye duruyorum? Bu görüşmeyi türkçe de yapabiliyormuşum.
Kendi iş yerini kurmaya hazırlanırken Yabancılar
Yasası gereği önemli yasal koşullar
1. “Deutsche Staatsangehörige”, yani Alman vatandaşları ve Alman vatandaşlığı
almış yabancılar için hiç bir sınırlama söz konusu değildir.
2. “Aufenthaltsberechtigung” yani Almanya`da oturma hakkı sahibi yabancılar
için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

3. “Unbefristete Aufenthaltserlaubnis” yani Almanya’da süresiz oturma müsadesi
sahibi olanlar için de iş yeri açma konusunda herhangi bir sınırlama söz
konusu değildir. Bu hak Almanya’da en az beş yıldır “Aufenthaltserlaubnis”
adlı oturma müsadesi ile yaşamakta olanlara müracaatları karşılığı belirli
koşullarla tanınmaktadır.
4. “Befristete Aufenthaltserlaubnis / Aufenthaltsbewilligung
/Aufenthaltsgenehmigung” yani Almanya`da sınırlı oturma müsadesine sahip
olan, ya da bir amaca yönelik veya belirli bir sebebden dolayı Almanya’da
kontrollü oturma müsadesi verilmiş kişilere belirli koşullarda iş yeri açma
imkanları sağlanmaktadır. Ancak bu durumda yapılmak iştenen işin Almanya
ve Almanya ekonomisi için özel bir önem taşıdığının ispatlanması
gerekmektedir. Bu durumda olan adayların bağlı bulundukları Yabancılar
Dairesine bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Bu dilekçeye
istinaden Yabancılar Dairesi şehrin Sanayi ve Ticaret Odasına başvurarak
yapılmak istenen işin Almanya için önemi konusunda bir rapor ister. Sanayi
Ticaret Odası aday ile yaptığı görüşme neticesinde kararını verir ve
Yabancılar Dairesine raporunu iletir. Yabancılar Dairesi ise bu rapora gore iş
yeri açma özel müsadesini verir ya da reddeder.
Kendi iş yerinizi kurarken yararlanabileceği-niz
devlet teşvikleri
Almanya’da kendi iş yerini kurmak ve böylelikle yeni iş yerleri yaratma hazırlığında
olan patron adaylarına devlet tarafında bir dizi imkanlar sunulmaktadır.
Bu konuda esas olarak iki türlü destek söz konusudur:
A. Hibe, yani geri ödemesi olmayan destekler. (Zuschüße) Bu tür
destekler daha çok bir fikrin somutlaşması ve konzepleştirilmesi
aşamasından sağlıklı bir uygulama oluşturulması aşamasına kadar
geçerlidir. Koşullara gore toplam maliyetin %23’ü ile % 90 arasında
değişen miktarlardadır.
B. Düşük faizli, uzun vadeli ve bir kaç yıl geri ödemesi olmayan devlet
kredileri (Zinsgünstigte Darlehen-Fördermittel)
1. Ön Hazırlık Aşaması
İş yeri açma fikrinizin olgunlaşması ve konzepleştirilmesi sağlıklı bir yapı
oluşturulması için “Beratungsförderung” desteği vermektedir. Bu destek uzman
ücretlerinin % 75 ve ya % 90’ının devlet tarafından üstlenilmesi biçiminde olup
geri ödemesi olmayan bir devlet desteğidir. Sübvansiyon karakteri
taşımaktadır.

2. İşletmeye Hazırlık Aşaması
Bu aşamadaki destekler öncelikli olarak düşük faizli ve uzun vadeli 2-3 yıl geri
ödemesi olmayan teşvik kredileri niteliğinde karşımıza çıkmaktadır.
Her işletmenin ihtiyaç ve yapısına göre tesbit edilen finans ihtiyacı neticesi
devlet teşviki niteliği taşıyan çeşitli programların kombinasyonu ile oluşturulan
kredi paketleri oluşturulur. Bu paketler DtA, IB, KfW gibi çeşitli devlet bankaları
programları olup özellikle de bir kredi talebinde söz konusu olan garanti, kefillik
ve kendi payı için de bazı kolaylıklar sunulmaktadır.
Bu aşamada da konzepte göre bazı hibe imkanları söz konusudur.

3. İşletmenin Kuruluş Aşaması
İşletmenizi açmaya karar verdiğiniz andan itibaren kuruluşun somutlşmasına
parallel olarak sizing ve ailenizin yaşamını garanti altına almak için yeni açılan
iş yerinize yüklenmeden geçinebilme imkanları yaratılmaya çalışılmaktadır.
Überbrückungsgeld, ESF-Existenzgründungsbeihilfe ya da Sosyal yardımın
ESF ile kombinasyonu gibi çeşitli modeller söz konusudur.

Kendi işyerinizi kurma sürecinde bizim size
sunduğumuz hizmetler
1. Yapmak istediğiniz iş konusunda kişisel koşullarınızı sizinle beraber
inceleyerek sizin ve ailenizin geleceği için en iyi çözüm yolunu aramak.
2. Piyasanın durumunu sizinle birlikte inceleyerek seçiğiniz alan ile ilgili sorunları
beraberce görmemizi sağlayıp çözün yolları aramak.
3. Seçtiğiniz alandaki iş tecrübenizi gözden geçirip eksiklerinizin tamamlanması
imkanlarını ortaya çıkarmak
4. İş yeriniz için uygun olan en önemli yer seçimini ve piyasa analizlerini
gerçekleştirmek.
5. Piyasada sizin güçlü yönlerinizi ortaya çıkarıp piyasada ilerleme stratejilerinizi
belirlemek.
6. Devlet teşvikleri konusunda ayrıntılı bilgi ve sizin iş alanınıza göre en uygun
tercih paketlerinin belirlenmesi.
7. Konzeptinizin ve iş yeriniz için gelecek planlarınızın sizinle beraber
hazırlanması ve rehberlik hizmeti sunulması
8. Devlet desteklerinden yararlanabilmek için bankalar ile görüşme usullerini
tartışıp konzeptiniz hakkında bankayı ve müşterilerinizi ikna edebilme
şansınızı artırmak
9. Asıl amacımız ise sizinle birlikte , sizin ve ailenizin geleceğini garanti altına
alacak sağlıklı , güçlü ve yeni iş imkanları sağlayan genç işletmeler yaratmak.
Ayrıntılı bilgi özel işletme danışmanları – Unternehmensberater, IHK, Amt für
Wirtschaftsförderung, Arbeitsamt, ya da bu alanda görevli bölgesel ajanslardan
alınabilir.
Kendi İşyerini Açmak İsteyenlerin Yabancılar Yasasında Dikkat
Etmesi Gereken Hususlar:
Federal Almanya`da serbest meslek alanında çalışanlar ikiye ayrılıyor. Birinci grup
genellikle doktorlardan, mali müşavirlerden, avukatlardan, mühendislerden,
mimarlardan yada tercümanlardan oluşan serbest meslek sahipleri. İkinci grup ise
Gewerbetreibender diye adlandırılan ticaretle uğraşanlar.
Genelde geçerli olan ticaret serbestliği maalesef yabancılar yasası tarafından
kısıtlanıyor. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden gelen yabancıların hakları
Almanlar`la eşit konumda. Bunun dışında orta ve doğu Avrupa ülkeleri olan
Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Baltık
Ülkeleri nden gelen insanlar da Almanlar`la eşit haklara sahip. Norveç, ABD,
Japonya, İsviçre ve Kanada`dan gelen yabancılar için devletler arası yapılan bazı
anlaşmalar geçerli. Bu ülkelerden gelen yabancılar, bu anlaşmalar gereğince diğer
yabancılara nazaran daha avantajlı durumdalar.
Türkiye`den gelen insanlarımız ise “Geriye kalan ülkeler” konumunda. Almanya`da
40 yılın üzerinde ikamet eden ve Alman ekonomisine katkılarının herkez tarafından
kabul edildiği bu insanlarımız için neden hiç olmazsa bir özel anlaşmanın yapılmadığı
konusunu incelemek tahmin edileceği gibi çok uzun sürüp, buradaki yazma
amacımızı aşan bir konu. Bu yüzden “Geriye Kalan Ülkeler” konumunda olan Türkiye
kökenli insanlarımızın Yabancılar Yasası`daki konumların göz atmak istiyoruz.
Resmi Olarak Almanya`da İkamet Edenler
Almanya`da şahıs şirketlerine şirket ortağı(Gesellschafter) olanlar, yani bayağı,sade
ortaklar(GbR) ve kollektif ortaklar(OHG) da serbest meslek sahibi
olarak(Selbstständige) tanımlanıyor. Bunun yanı sıra sermaye şirketlerindeki
(Kapitalgesellschaften) ortaklık yada örneğin limited şirket genel
müdürlüğü(Geschäftsführer der GmbH) de bu kapsamın içinde.
Bu gibi durumlarda yerel mahkemeler(Amtsgerichte) ortakların yabancılar yasasında
belirtilen şartları yerine getirip getirmediğini kontrol etmekle yükümlüler.
Yabancılar yasasında serbest mesleğin sadece Almanya`da oturum
hakkı(Aufenthaltsberechtigung) yada süresiz oturma izni( unbefristete
Aufenthaltserlaubnis) olanlar tarafından yapılabileceği belirtilmekte.

Alman vatandaşlığına geçmiş, oturma hakkı olan yada süresiz oturma izni olanlar için
şahsi bir kısıtlama söz konusu değil.
Süreli oturum izni (befristete Aufenthaltserlaubnis) sahibi olan ve serbest yada
benzeri meslek yapma izni olmayan(selbstständige oder vergleichbare Arbeit nicht
gestattet) yabancıların, bağlı oldukları Yabancılar Daireleri`ne(zuständige
Ausländerbehörde) resmi bir dilekçeyle başvurarak bu kısıtlamayı kaldırtmaları
gerekiyor. Aynı durum sadece kendi firmasını kuracaklar için değil,yukarda belirtilen
ortaklar ve sermaye şirketlerinde yönetici konumunda olacak insanlar için de geçerli.
Bu dilekçeye yapılacak iş konusundaki kuruluş fikrini içeren genel bir iş taslağı
eklemek gerekiyor.
Bu iş taslağı doğrultusunda, Yabancılar Dairesi, ilgili Sanayi ve Ticaret
Odaları`na(IHK) bildirimde bulunup, bu makamların fikrini alıyor.
Bu daireler fikir beyan etmeden önce istida sahibini yani dilekçe vereni, şahsi bir
görüşmeye çağırıyorlar.
Daha sonra da bu görüşmenin sonuçlarını,yerel ekonomik durumu ve yapılacak işin
arz-talep ilişkileri ile ilgili bilgileri içeren bir rapor Yabancılar Dairesine gönderiliyor.
Yabancılar Daireleri`nin bu konuda kendilerinin karar verme yetkileri var. Yani Sanayi
ve Ticaret Odası`nın raporundan bağımsız karar verilebiliniyor.
Ama genelde bu Odalar`ın verdiği raporlar başvurunun sonucunu belirliyor.
Bu sebeplerden dolayı, böyle bir dilekçe vereceklerin, Yabancılar Dairesi`nde ve
Sanayi ve Ticaret Odaları`nda özel dikkat sarfetmeleri gerekiyor.
Almanya`da Resmi Oturumu Olmayan ve Türkiye`de Yaşayanlar:
Almanya`da değil, Türkiye`de resmi ikamet edenler, Almanya`da bir işyeri açmak
istediklerinde, bu kişiler için geçerli olan Almanya Yabancılar Yasası`nın ön gördüğü
şartları yerine getirmekle mükellefler. Bunun zor ve karışık bir bürokratik işlem
olduğunu baştan belirtmeden geçemeyeceğiz. Bu gibi durumlarda, bu işlerde
tecrübesi olan bir şirket danışmanına başvurmanın büyük faydası olduğunu söylemek
lazım.

İlk başta, Almanya`ya gelip bu işlerle ilgili bilgi almak için, Türkiye`den Alman
Büyükelçiliğinden yada Başkonsolosluklardan alınacak ticari bir vize yeterli. Bu vize
ile ilgili şartlar Türkiye`deki Alman makamlarından öğrenilebilinir.
Şirket kurmak isteyen kişi sürekli olarak Almanya`da kalmak istiyor ise oturma iznine
ihtiyaç duyuyor. Bu oturma iznine Türkiye`deki Konsolosluklar vasıtası ile başvurma
imkanı mevcut. Bu makamlar, dilekçeyi şirketin kurulacağı yerin Yabancılar
Dairesi`ne iletiyorlar. Bu uzun süren ve birçok bürokratik işleri beraberinde getiren bir
süreç. Bunun yerine Almanya`ya vize ile gelindiğinde direkt olarak Yerel Yabancılar
Dairesi`ne başvurmak daha iyi bir çözüm. Böylelikle hem Türkiye´deki
konsolosluklarda yaşanan sıkışıklıkdan kurtulunuyor, hemde işinize bakacak
yabancılar dairesi ile birebir görüşme imkanına sahip olunuyor.
Bu başvuruya detaylı bir “Businessplan” diye adlandırılan iş taslağının eklenmesi
gerekiyor.
Businessplan ile ilgili bilgiler şirket danışmanlıklarından elde edilebilir.
Genel olarak, yapılacak işin tam tarifi, neden ve ne için seçilen bölgede yapılmak
istendiği, pazar analizi, pazarlama planlaması, hasılat, ciro, personel, işgücü
planlamaları, yatırım bütçesi, likidite, efektif, karlılık ve rantabilite planları, iş kurmak
isteyenin şahsın profili ile birlikte “Businessplan” ın ana hatlarını oluşturmaktadır.
Bunların yanı sıra kurulacak şirket istihtam yaratacak mı ve kuruluşun gerçekleşeceği
bölge için ekonomik yarar sağlayacak mı gibi konular da dilekçe cevabı için etkili olan
konulardır.
Böyle bir dilekçede de Yabancılar Dairesi, değişik ekonomi makamlarının ve ticaret
odalarının fikrine başvuruyor. Eğer burada iş kurmak isteyen atılımcı, Almanya`ya
ailesi ile birlikte geliyor ise, aile fertlerinin geçimini sağlayacağını ispatlaması
gerekiyor. Bunların yanı sıra ekonomi, işletmecilik, iktisat ve yabancı dil bilgisi ve
tecrübesi, dilekçenin kabul edilmesine etken olan unsurları oluşturuyor.
Genelde cevaplanması 2-4 ay arasında süren bu tip dilekçelerin red edilmesi
durumunda, red sebepleri istida sahibine iletilmiyor. Bu hususta da Yabancılar
Daireleri, ilgili makamların bilgilerini alıyorlar ama karar verirken tamamen
bağımsızlar. Yani Ticaret Odaları olumlu rapor verseler bile, Yabancılar Dairesi bu
istemi red etme hakkına sahip. Bu konudaki yasaların esnek olması(kann Bestimmungen), Yabancılar Daireleri`nin bölgeden bölgeye değişen karar
verebileceklerinin bir işareti. Türkiye`den gelen yatırımcıların, ciddi bir atılım söz
konusu ise, ufak tefek pürüzler yüzünden işlerinin aksaması yerine, bu konuda bilgi
veren makamlara başvurmaları ve böyle bir başvurudan önce acil yapılacak
dilekçeler yerine, bu işlerde tecrübesi olan insanların bilgilerine başvurmaları, kendi
menfeatları icabıdır.
Herkez İçin Geçerli Olan Sınırlamalar:
Almanya`da Almanya`da yaşayan herkezin Sanayi Sicili`ne kayıt olabilmesi
için(Gewerbeeintrag), kimliği ve bazı özel dallarda açacağı ticarethaneyi işletme
hakkını ispat eden,imtiyaz belgeleri(Konzession), ustalık , okul, sanayi ve ticaret
odası, esnaf odaları diplomaları ile birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.
Bunların yanı sıra Almanya`da yaşayan yabancıların yukarıda ana hatlarıyla
bahsettiğimiz şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
Doktorlar, Avukatlar, Mali Müşavirler, Mimarlar, sanatçılar, yazarlar gibi bazı özel
meslek sahibi olanlar ticaret sicil kaydı yapmak zorunda değildirler.
Ticari Sicil kaydı, Maliye´ye(Finanzamt),Meslek Sigorta Kooperatifine
(Berufsgenossenschaft), Sanayi ve Ticaret Odalarına yada Esnaflık Odalarına
bildirilmektedir. Gerekli durumlarda, İş ve İşçi Bulma Kurumu`na ve Hastalık
Sigortasına da haber verilmektedir.

Ticaret dallarına göre alınması gereken izinler:
Ustalık Belgesi(Meisterbrief) gerektiren işyerlerinin Esnaf Odaları`na kaydı
gerekmektedir. Bu kayıt olmadan, Ustalık Belgesi gerektiren iş dallarında
kendi üzerinize işyeri açmak mümkün değildir. Eldeki Ustalık Belgeleri`nin
kabulü için Esnaf Odaları`na başvurulması gerekmektedir.

Hangi iş dalları için Ustalık Belgesi`nin şart olduğu konusunda bilgileri bağlı
olduğunuz Esnaf Odaları`ndan(Handwerkskammer) alabilirsiniz.
Emlakcılık, oyun salonu açma, açık arttırma yada güvenlik gibi özel bilgi
gerektiren sektörler ayrı bir izne tabiidir.


admin hakkında 1319 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.