2023 Yılında enerji sektöründe neler olacak?
enerji-sektoruGeçmişte ham petrol ve doğalgaz fiyatları birbirine yakın düzeylerde belirlenirken, 2009’dan sonra her iki fiyat arasındaki fark büyüdü. Uzmanların tahminlerine göre bu eğilim gelecekte de devam edecek ve doğalgaz fiyatları, ham petrol fiyatlarına göre daha düşük düzeylerde kalacak.

■ Ulaştırma sektöründe lityüm sülfürlü yakıt pillerinin kullanılması için çalışmalar sürdürülecek.

■ Motorlu araçların egzoz borusundan yalnız su damlalarının çıkmasını sağlayacak hidrojen esaslı yakıt hücresi pillerinin kullanımı için yapılan çalışmalar hızlandırılacak. BMW ile Toyo-ta’dan sonra Ford, Renault-Nis-san ve Daimler de hidrojen esaslı yakıt hücresi pillerinin geliştirilmesi için stratejik işbirliği kararı aldılar.

■ Güneş enerjisinden elektrik akımı üretiminde maliyetlerin düşüşü devam edecek.

■ Bazı uzmanların çevrenin korunmast açısından sakıncalı gördükleri kaya gazı üretimi yaygınlaşacak.

■ ABD, enerji için kendi kendine yeterli olma konusunda mesafe almayı sürdürecek. Özellikle ABD’de ve Brezilya’da biyoyakıt üretimi artacak.

■ Gelecek 20 yıl içinde Irak petrolleri, bugüne göre daha da önemli olacak. Aynı dönemde Rusya en büyük enerji ihracatçısı ülke konumunu koruyacak.

■ En hesaplı enerji kaynağı olan kömürün kullanımı, yaratacağı çevre sorunlarına rağmen daha uzun süre devam edecek.

Tüm bu gelişmeler dünya ekonomisi ve siyasetinde önemli dönüşümler ortaya çıkaracak. En başta ham petrol gelecekte geçmişe göre daha az önemli olacak. Zengin ülkeler ‘enerjide arz güvenliği’ konusunda farklı konseptler geliştirecek. ABD’nin ve AB’nin Ortadoğu sorunlarına yaklaşımı zaman içinde değişecek.

Enerjideki yeni gelişmelerin kritik noktaya ulaşması, teknolojideki hızlı ilerlemeye rağmen epey zaman alacak. Geliştirilen lityum-sülfür esaslı piller otomobiller için uygun olsa da, ticari kara taşıtlarında, gemilerde ve uçaklarda kullanılması ancak 2020’den sonra gündeme gelecek. Elektrikli otomobillerin diğerlerine göre yaklaşık yüzde 60 oranında daha pahalı olması nedeniyle tüketiciler akaryakıtla çalışan araçlardan kolay kolay vazgeçmeyecek.

Enerji konusundaki dönüşümün önündeki büyük engellerden biri “dağıtım” konusunda ortaya çıkacak. Yeni araçlar için gerekli “şarj istasyonları” ancak devlet desteği sağlanırsa yaygınlaşabilecek.

Petrol ihracatçısı ülkeler, büyük petrol şirketleri ve dünyada sayıları 600 bini aştığı tahmin edilen akaryakıt istasyonları sahipleri, büyük değişime tüm güçleri ile direnecek. Bu engellerin yanında enerji teknolojisindeki hızlı gelişme de sorun çıkaracak. Örneğin güneş enerjisi konusunda bugünün teknolojisiyle kurulacak bir santralın, maliyeti düşürecek yeni teknolojilerin bulunması ile beş-altı yıl içinde ekonomik ömrünü tamamlayacağını düşünen girişimciler, yatırımlarını ister istemez erteleyecek.

TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Birincil enerji ihtiyacının yüzde 70’ini ithalatla karşılayan Türkiye’nin, gelecek yıllarda dışa bağımlılığını azaltması ve enerji sağladığı kaynakları çeşitlendirmesi gerekecek. Ufukta bir enerji krizi görünmese de hükümetin aşağıdaki konulardaki politikalarının değiştirilmesi cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak:

■ Türkiye doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten yeterince yararlanamıyor. Doğalgazı depolayacak yeraltı tesis kapasitelerinin, tüketimin yüzde 4.4’ünde kalması nedeniyle Türkiye’nin pazarlık gücü zayıflıyor. Bu oranın yüzde 12 düzeyinde bulunduğu Almanya 1 milyon btu enerji sağlayacak doğalgazı 10-11 dolara satın alırken, Türkiye aynı miktardaki gaza 2 ile 4 dolar arasında daha fazla para ödüyor.

■ Özel sektör girişimcileri, dünyadaki doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten yararlanamayınca yerli ve ithal kömürle çalışan santrallara yöneliyor. Bu kararda, doğalgaz santrallarına verilen teşvik ve desteğin kaldırılması da etkili oluyor.

■ Yenilenebilir enerji kaynaklan için verilen teşvik ve desteklerin enerji dünyasında değişen koşullara göre yeniden belirlenmesi, enerji arzını artırarak ekonomideki istikrarlı büyümenin önünü açacak.


admin hakkında 1323 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.